Your Choice

From the afternoon of

To the morning of

Price (Additional fees applies)

Disclaimer

Site Disclaimer

Disclaimer voor shortstay.amsterdambeautiful.nl

Amsterdam Beautiful Property Rental (Kamer van Koophandel #34 21 10 47) hierna te noemen Amsterdam Beautiful, verleent u hierbij toegang tot shortstay.amsterdambeautiful.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Amsterdam Beautiful behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Amsterdam Beautiful spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Amsterdam Beautiful.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Amsterdam Beautiful.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Amsterdam Beautiful nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij kunnen niet garanderen dat de functies die beschikbaar zijn op deze website ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat de server die deze beschikbaar maakt vrij is van virussen of bugs. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om voldoende procedures en virus controles (inclusief anti-virus en andere veiligheidscontroles) te implementeren om uw specifieke eisen te voldoen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Amsterdam Beautiful. Waar Creative Commons materiaal gebruikt is hebben wij dit aangegeven in de titel, bestandsnaam en/of beschrijving.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Amsterdam Beautiful, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Door het delen van bijdragen (inclusief het plaatsen van teksten, foto’s, grafieken of video) bij ons geeft u ons toestemming om het materiaal geheel kosteloos te gebruiken op elke manier die wij willen inclusief het wijzigen of verwijderen van het materiaal. Zodat wij uw bijdrage kunnen gebruiken, bevestigt u dat uw bijdrage uw eigen originele werk is, niet lasterlijk is en geen inbreuk maakt op wetten van Nederland, en dat u het recht heeft om ons toestemming te geven om het te gebruiken.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.